• Winkelwagen
  • U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

  • Favorite
  • Uw verlanglijst is leeg.

Wachtwoord vergeten

Or connect with

Nutzungsbedingungen

Voorwaarden
Invoering

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. Door gebruik te maken van deze website accepteert u deze gebruiksvoorwaarden volledig. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of een deel van deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website en akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met de voorwaarden van het kentfaith.nl privacybeleid om kentfaith.nl te gebruiken.
Site licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten kentfaith.nl en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten van de website en het materiaal op de website. Al deze intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden onder de volgende licentie.

U kunt pagina's, gebruikershandleidingen of andere productinformatie op de website bekijken, downloaden (alleen voor cachedoeleinden) en afdrukken voor persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die zijn gespecificeerd in de volgende gebruiksvoorwaarden en andere gebruiksvoorwaarden.
jij kan niet:

Het materiaal op deze website opnieuw publiceren (inclusief het opnieuw publiceren op een andere website), het materiaal op deze website verkopen, verhuren of in sublicentie geven

Geef alle informatie op de website publiekelijk weer

Het materiaal op deze website kopiëren, kopiëren, reproduceren of anderszins gebruiken voor commerciële doeleinden

Bewerk of wijzig materiaal op de website

Materiaal van deze website herdistribueren, met uitzondering van inhoud die duidelijk en duidelijk beschikbaar is voor herdistributie
Acceptabel gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website kan of kan veroorzaken of de bruikbaarheid of toegankelijkheid van de website kan aantasten, of deze website op een illegale, illegale, frauduleuze of schadelijke manier of voor illegale, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.

U mag deze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keylogger, rootkit of andere inhoud bevat (of links naar) spyware software.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van kentfaith.nl mag u geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief maar niet beperkt tot crawlen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of gerelateerd aan deze website.

U mag deze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden of te verzenden.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van kentfaith.nl mag u deze website niet gebruiken voor marketinggerelateerde doeleinden.
Gebruikersinhoud

In deze gebruiksvoorwaarden verwijst "uw gebruikersinhoud" naar het materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u voor welk doel dan ook naar deze website verzendt.

U verleent kentfaith.nl een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, kopiëren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van gebruikerscontent in bestaande of toekomstige media. Tevens verleent u kentfaith.nl het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een ​​rechtszaak aan te spannen die deze rechten schendt.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of illegaal zijn, mag de wettelijke rechten van derden niet schenden en mag geen gerechtelijke procedures tegen u of kentfaith.nl of derden starten (in elk geval onder de toepasselijke wetgeving).

U mag geen gebruikersinhoud over het onderwerp van bedreigingen of daadwerkelijke gerechtelijke procedures of andere soortgelijke klachten indienen op de website, noch op de website.

kentfaith.nl behoudt zich het recht voor om informatie die naar deze website is verzonden, is opgeslagen op de kentfaith.nl-server of gehost of gepost op deze website te bewerken of te verwijderen.

Hoewel kentfaith.nl rechten heeft met betrekking tot gebruikersinhoud in deze gebruiksvoorwaarden, verplicht kentfaith.nl zich niet om de indiening van dergelijke inhoud op deze website te controleren of dergelijke inhoud op deze website te publiceren.
Geen garantie

Deze website wordt aangeboden "in de huidige staat" zonder enige uitdrukkelijke of impliciete vertegenwoordiging of garantie. kentfaith.nl geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen die op deze website worden aangeboden.

Onverminderd de algemeenheid van het vorige lid staat kentfaith.nl niet in voor:
De website zal altijd beschikbaar of volledig beschikbaar zijn.
De informatie op deze website is volledig, waar, nauwkeurig of niet misleidend.

Niets op deze website vormt of is bedoeld als advies. Als u advies nodig heeft over juridische, financiële of medische zaken, dient u een geschikte professional te raadplegen.
Beperking van aansprakelijkheid

kentfaith.nl is niet verantwoordelijk jegens u voor de inhoud, het gebruik of enig gedrag met betrekking tot deze website (hetzij gebaseerd op contactwetgeving, onrechtmatige daadwet of andere middelen):
In het geval dat de website gratis wordt aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele directe schade
Voor enige indirecte, speciale of gevolgschade
Voor elk bedrijfsverlies, verlies van inkomsten, inkomsten, winst of verwachte besparingen, contractverlies of zakelijke relatie

GOVERNING LAW
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of UK